Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

On 22 Οκτωβρίου 2020 by admin

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Ένα γεγονός σημαντικό στη ζωή των παιδιών είναι η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Έχει παρατηρηθεί, ότι αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται στην προσαρμογή αυτή. Εξίσου όμως με τους μαθητές ανησυχούν και οι γονείς, οι οποίοι βιώνουν το ζήτημα της μετάβασης με έναν δικό τους διαφορετικό τρόπο.
Eίναι καλό, λοιπόν, να γνωρίζουμε όλοι καταρχάς κάποιες γενικές αρχές……
ΓΕΝΙΚΑ:
Το σχολείο μας είναι ένα ανοικτό στη κοινωνία, δημοκρατικό σχολείο, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε λόγω φύλου, ηλικίας, θρησκεύματος, εθνικότητας κ.τ.λ.
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας δικαιούται το σεβασμό όλων των υπόλοιπων μελών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων…) και αντίστοιχα οφείλει σεβασμό σε αυτά.
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στον Διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που θεωρεί ότι αδικείται.
Στο πλαίσιο της σωστής λειτουργίας του σχολείου, η συνεργασία και ο διάλογος μαθητών – καθηγητών – γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Οποιαδήποτε συμπεριφορά και πράξη που δημιουργεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα ή προσβάλλει με κάθε τρόπο την προσωπικότητα των άλλων μελών της σχολικής κοινότητας είναι μη αποδεκτή και ελέγχεται.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

 1. Δεν αργοπορούμε κατά την πρωινή προσέλευση στο χώρο του σχολείου.
 2. Προσερχόμαστε έγκαιρα στις αίθουσες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 3. Αν αργήσουμε την πρώτη ώρα ή αν μας αποβάλλουν από την τάξη πρέπει οπωσδήποτε και αμέσως να παρουσιαστούμε στο Γραφείο της Δ/νσης.
 4. Την ώρα της διδασκαλίας οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και των καθηγητών τους για διδασκαλία.
 5. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου έκτακτου λόγου, εξέρχονται μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κηδεμόνα τους.
 6. Δεν συνομιλούμε με εξωσχολικούς στο χώρο του σχολείου.
 7. Όταν χτυπάει το κουδούνι είναι υποχρεωτική η έξοδός μας στην αυλή.
 8. Αποφεύγουμε τα επικίνδυνα παιχνίδια και την προσέγγιση και παραμονή σε χώρους όπως πρεβάζια, παράθυρα, κάγκελα, ταράτσες.
 9. Δεν χρησιμοποιούμε το αθλητικό υλικό του σχολείου χωρίς την έγκριση των γυμναστών.
  10.Στο μάθημα της Γυμναστικής είναι απαραίτητη η φόρμα και το Δελτίο Υγείας που
  πιστοποιεί πως ο μαθητής είναι υγιής, ώστε να γυμνάζεται.
 10. Βοηθούμε οποιονδήποτε έχει ανάγκη και αναφέρουμε στους καθηγητές μας οποιαδήποτε παράνομη ή επικίνδυνη πράξη υποπέσει στην αντίληψή μας.
 11. Ερχόμαστε στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και ευπρεπώς ντυμένοι.
 12. Σεβόμαστε το πράσινο και διατηρούμε το χώρο καθαρό.
 13. Σεβόμαστε και προστατεύουμε την περιουσία του σχολείου. Οι υλικές ζημίες αποκαθίστανται από τους υπαίτιους.
 14. Σύμφωνα με τις Γ2/132328/07-12-2006 και Γ2/100553/04-09-2012 αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλης συσκευής ή/και παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου από τους μαθητές. Η επικοινωνία των μαθητών με τις οικογένειες γίνεται από τα τηλέφωνα του σχολείου.
 15. Aπαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και καπνού .
  Χαρακτηρισμός φοίτησης
 16. Οι απουσίες αριθμούνται μία για κάθε διδακτική ώρα. Η φοίτηση ενός μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 17. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 18. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
  Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν
 19. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. . Οι απουσίες δεν διαχωρίζονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Ως εκ τούτου οι γονείς δεν οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά.
 20. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, εφόσον υπάρχει σημαντική μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
 21. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
 22. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
  Τρόπος υπολογισμού βαθμού ετήσιας προόδου
  Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
  Τα μαθήματα της ομάδας Α΄, στα οποία οι μαθητές εξετάζονται με γραπτή εξέταση τον Ιούνιο είναι: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3ωρη συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3ωρη συνεξέταση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από μετάφραση), Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Αγγλικά.
  ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ……..
  Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου ( ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές, δράσεις, έγγραφα και αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19
 23. Η χρήση της μάσκας από τους μαθητές είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους ( και όπου υπάρχει συνωστισμός, ακόμα κι αν πρόκειται για εξωτερικό χώρο). Εξαιρούνται οι κατηγορίες των μαθητών, όπως ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. (Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε με την Δ/νση του σχολείου).
 24. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον δύο μη ιατρικές (πάνινες) μάσκες, προκειμένου να αντικατασταθεί η πρώτη, σε περίπτωση που υγρανθεί ή λερωθεί κατά τη χρήση της.
 25. Μαθητές με συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη Covid-19 (πυρετό, βήχα.κ.ά.) δεν προσέρχονται στο σχολείο. Σε περίπτωση που κάνουν το τεστ και βγει θετικό, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει τη Δ/νση του σχολείου, ώστε να προβεί στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου, όπως αυτό ορίζεται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 26. Αν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εμφανιστεί σε μαθητή κάποιο σύμπτωμα, ο μαθητής αυτός απομακρύνεται αμέσως από την αίθουσα διδασκαλίας και παραμένει σε ειδικό χώρο του σχολείου, μέχρι να ειδοποιηθούν οι γονείς του και να τον παραλάβουν.
 27. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των μαθητών( στυλό, χρήματα, παγούρια νερού..)
 28. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του μπουκάλι-παγούρι με νερό και χαρτομάντηλα για την περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος.
 29. Δεν επιτρέπεται ο συγχρωτισμός στην είσοδο και την έξοδο του σχολείου, στις κλίμακες (σκάλες) στον αύλειο χώρο, στο κυλικείο και στις τουαλέτες.
 30. Αποφεύγεται η προσέλευση των γονέων στη σχολική μονάδα και, αν αυτή είναι αναγκαία, ενδείκνυται η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο.
  Η Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα που σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, τη διαγωγή και την πρόοδο των παιδιών σας.
  Με εκτίμηση,
  Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105981694 – 2105980666
Email: mail@1gym-aigal.att.sch.gr
Site: http://1gym-aigal.att.sch.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *