κανονισμός

1o Γυμνάσιο Αιγάλεω                                                       ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020
Μετά το δημοτικό ..το Γυμνάσιο! Πόσο δύσκολη είναι η
μετάβαση;

Ένα γεγονός σημαντικό στην ζωή των παιδιών είναι η μετάβαση από το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο. Έχει παρατηρηθεί, ότι αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται στην
προσαρμογή αυτή. Εξίσου όμως με τους μαθητές ανησυχούν και οι γονείς, οι οποίοι
βιώνουν το ζήτημα της μετάβασης με έναν δικό τους διαφορετικό τρόπο.
Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι ένα γεγονός σημαντικό στην ζωή
των παιδιών. Η μετάβαση αυτή δεν απασχολεί και δεν επηρεάζει όλα τα παιδιά με τον
ίδιο τρόπο. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί, ότι αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται στην
προσαρμογή και ότι οι δυσκολίες προσαρμογής μπορεί να διαρκέσουν και ως την
αρχή της Β’ Γυμνασίου. Πολύ συχνά, οι δυσκολίες αυτές μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα την ξαφνική πτώση της επίδοσης των παιδιών. Το γεγονός αυτό δεν
αποδίδεται μόνο στην αύξηση των απαιτήσεων των γνωστικών αντικειμένων του
Γυμνασίου, αλλά και σε κοινωνικο-συναισθηματικούς παράγοντες. Εξίσου όμως με
τους μαθητές ανησυχούν και οι γονείς, οι οποίοι βιώνουν το ζήτημα της μετάβασης
με έναν δικό τους διαφορετικό τρόπο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αγωνίες των μαθητών περιστρέφονται γύρω απο πέντε κύριους
άξονες:
 Το μέγεθος και την πιο σύνθετη οργάνωση του σχολείου
 Τους νέους τύπους πειθαρχίας και εξουσίας
 Τον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών και τη νέα κλίμακα αξιολόγησης
 Την πιθανότητα να γίνει ένας μαθητής αντικείμενο άσκησης βίας ή
κακομεταχείρισης από μεγαλύτερα παιδιά
 Την περίπτωση να χάσει ένας μαθητής τους φίλους του από ενδεχόμενη αλλαγή
σχολείου
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν σημαντική θέση στη ζωή των παιδιών και
έχουν τη γνώση, μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για μια
ήπια μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν ένα
πρόγραμμα προσαρμογής, , ενημέρωση των παιδιών από καθηγητές ή από το γυμνασιάρχη
για τα μαθήματα του γυμνασίου, τις απουσίες, τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα
τους.
Παράλληλα, οι γονείς μπορούν και πρέπει :
 Να συζητήσουν ανοιχτά με τα παιδιά τους για να τους απομυθοποιήσουν τις φήμες
που διογκώνουν την μετάβαση.
 Να τα ενθαρρύνουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τα άγχη τους και τις
φοβίες τους ώστε να αποφορτιστούν.
 Να τα στηρίξουν σε περίπτωση που θα δεχτούν ενδοσχολική βία.
 Να τους παρέχουν ένα χώρο, όπου θα μπορούν να μελετούν ήσυχα και
αδιάσπαστα.

 Να τα βοηθήσουν να καθιερώσουν ένα πρόγραμμα μελέτης και να οργανώνουν
σιγά σιγά μόνα τους το διάβασμά τους.
 Να παρακολουθούν την πρόοδο τους και να τα βοηθούν ώστε να μην αφήνουν
κενά στις γνώσεις τους. Οι καλές επιδόσεις θα τα βοηθήσουν να μειώσουν το άγχος
που έχουν για το Γυμνάσιο.
 Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους χρόνο για παιχνίδι και
ξεκούραση, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο αλλά, αν είναι δυνατόν, και μια μέρα μέσα
στην εβδομάδα, καθώς επίσης και σε κάθε αργίa.

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

1. Δεν αργοπορούμε κατά την πρωινή προσέλευση στο χώρο του σχολείου
2. Αν αργήσουμε την πρώτη ώρα ή αν μας αποβάλλουν από την τάξη πρέπει
οπωσδήποτε και αμέσως να παρουσιαστούμε στο Γραφείο.
3. Δεν συνομιλούμε με εξωσχολικούς στο χώρο του σχολείου.
4. Όταν χτυπάει το κουδούνι είναι υποχρεωτική η έξοδος μας στην αυλή.
5. Αποφεύγουμε τα επικίνδυνα παιχνίδια και την προσέγγιση και παραμονή σε
χώρους όπως πρεβάζια, παράθυρα, κάγκελα, ταράτσες.
6. Δεν χρησιμοποιούμε το αθλητικό υλικό του σχολείου χωρίς την έγκριση των
γυμναστών.
7. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή λόγο που προσβάλει την προσωπικότητα ή
την εθνικότητα ή την καταγωγή ή το θρήσκευμα ή την οικογένεια οποιουδήποτε,
γιατί αυτό τιμωρείται αυστηρά.
8. Δε βιαιοπραγούμε, δε βρίζουμε, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν.
9. Βοηθούμε οποιονδήποτε έχει ανάγκη και αναφέρουμε στους καθηγητές μας
οποιαδήποτε παράνομη ή επικίνδυνη πράξη υποπέσει στην αντίληψή μας.

10. Ερχόμαστε στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.
11. Σεβόμαστε το πράσινο και διατηρούμε το χώρο καθαρό.
12. Σεβόμαστε και προστατεύουμε την περιουσία του σχολείου. Οι υλικές ζημίες
αποκαθίστανται από τους υπαίτιους.
13. Σύμφωνα με τις Γ2/132328/07-12-2006 και Γ2/100553/04-09-2012 αποφάσεις
του ΥΠΕΠΘ δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλης
συσκευής ή/και παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου από
τους μαθητές. Η επικοινωνία των μαθητών με τις οικογένειες γίνεται από τα
τηλέφωνα του σχολείου.
14. Aπαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και καπνού .
Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο
των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της
Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις
απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να
ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι
απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των
απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από
εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση
τους στην ίδια τάξη.
Άρθρο 29

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται
εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που
απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της
απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο
σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους
κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους
λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με
μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο –
εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη
δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό
τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή.  Σε περίπτωση
που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει
τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του
τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των
απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την
πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η
εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε
μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
3. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος
(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή
συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται
οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που,
ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
4. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον
χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του   1 ου  Γυμνασίου Αιγάλεω
Email: mail@1gym-aigal.att.sch.gr
Site: http://1gym-aigal.att.sch.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *